Obrázek nakreslila DODO studentka Scio SŠ

ZAPOJTE SE

CHCETE SE ZAPOJIT DO PROGRAMU?

CHCEŠ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM?

 

Máme možnost vyjádřit, co v procesu vzdělávání cítíme, co potřebujeme, co si přejeme a jaká máme od vzdělávání očekávání. Sdílíme zkušenosti, úspěchy i obavy. Studenti, žáci, jednotlivci a skupiny i organizace, zveme vás k zapojení!

Kontaktujte nás na my@ucenimksobe.cz +420 731 513 830

Formáty jednotlivých vystoupení | vstupů BIO | OKO

Cílem konference je vytvořit prostor pro to, abychom byli zahrnuti do spolurozhodování o otázkách, které ovlivňují naše životy.