Obrázek nakreslila DODO studentka Scio SŠ

Průběžné výsledky ankety najdete ZDE

Petr Chaluš

Workshop

Školská rada – potenciál demokratické správy školy

Rodiče, učitelé, žáci, zástupci zřizovatele i širší komunity mohou společně spravovat svou školu. Přistupovat ke škole zřizované obcí tak, že jim také patří, a nepatří tedy jen státu a obci nebo řediteli a zaměstnancům, jak by se mohlo zdát ze stereotypně nastavených vztahů. Ze všech institucí, nejvíce právě ve škole, která vzdělává k demokratickému občanství, je důležitý otevřený prostor pro spoluvytváření a rozhodování. Školská rada je legislativně ukotvený nástroj pro takovou participaci a má potenciál podpořit rozvoj školy směrem ke kvalitě a inovacím participativně demokratickou cestou.

Petr se věnuje pedagogice více než 20 let, podporuje participaci komunity, dětí i rodičů na rozhodování o vzdělávání. Jako odborník pracuje v oblasti evropské spolupráce ve vzdělávání a rozvoje kurikula. Jako rodič je aktivní v rámci Fórum Rodičů, kde podporuje rodiče zejména v zapojení se do školských rad.Vystudoval pedagogiku na FFUK a je didaktikem pedagogiky a osobnostně sociálního rozvoje, aktuálně se věnuje výzkumu školských rad v doktorském studiu.

Lucie Schubert

Workshop

Oblast neformálního vzdělávání a podpora procesu učení jednotlivců a skupin jíž se věnuje téměř 20 let se jí stala optikou, skrz kterou se naučila dívat na svět. Od podpory osobního rozvoje mladých lidí, pracovníků s mládeží, pomáhajícím profesím byl jen krůček k oblasti sociálního podnikání, inovací a propojování sektorů. Lucii baví přenos metod z prostředí, kterému přináleží, do prostředí nového; lean canvas aplikovaný na neziskové projekty, Art of Hosting metody v businessu a státní správě. V ANEV působí od jejího počátku. 

Přes 15 let je Lucie aktivní ve spolupráci na mezinárodní úrovni, nejvíce skrze program Erasmus+, spolupráce s národními agenturami a Radou Evropy. Od roku 2015 je aktivní v projektu Among Others v rámci kterého vzdělává budoucí vzdělavatele (studenty pedagogiky, andragogiky apod.) na českých univerzitách v interkulturní kompetenci. 

Kromě neformálního vzdělávání její srdce plane už roky pro udržitelnost a aktuálně hackuje eventy s konceptem Green Events v agentuře M-Ocean. Poslední rok také zastává roli edu manažerky ve Wikimedia ČR, kde se věnuje OER (otevřeným zdrojům vzdělávání), digitálním kompetencím a využití wiki ve vzdělávání). Více na Linked In nebo SALTO.

Lucie vystudovala teologii a obor psychosociální studia na HTF UK.

 

Dodo

Přednáška | Beseda

Ve své přednášce budu mluvit o tom, proč jsem se rozhodla z klasického vzdělávacího systému přejít na ten inovativní. Také se budu zabývat tím, čím může prostředí klasické školy vadit studentům na spektru autismu, dále novým možnostem vzdělávání, vzdělávacím aplikacím, mým osobním doporučení na to, čím by mohly školy vycházet studentům vstříc a proč je tolik důležité pro konzervativnější učitele otevřít své srdce a mysl neznámému. V neposlední řadě vám ukážu, co mně osobně pomohlo téměř skončit s prokrastinací a plnit si své předem dané denní cíle.

Dodo je 16 letá studentka z Prahy, která se věnuje především osvětě o autismu, propojování člověka s technologiemi a osvětě o inovativním školství. Ve volném čase se učí cizí jazyky, zajímá se o mikrobiologii a epidemiologii, kreslí, detekuje radioaktivitu se svým senzorem na zápěstí, hraje Minecraft a sleduje Doktora House.

Instagramový účet, který založila a spravuje Dodo

Magdalena Košnarová

Workshop

Být dítětem ve svobodné demokratické škole

Pro někoho, kdo nikdy nezažil, jak to ve svobodných demokratických školách chodí, je těžké si to vůbec představit. S týmem kolegů z Osvobozené školy jsme připravili celodenní zážitkový workshop, který objasní všechny důležité aspekty chodu školy. Pro konferenci “Učením k sobě” jsme nachystali zkrácenou verzi. Přijďte si k nám zkusit, co zažívají děti, které se ve svobodných demokratických školách učí sebeřízeně.

Vystudovala pedagogiku na FF UK, vzdělání si doplnila o sebezkušenostní výcvik pro lektory Osobnostně sociální výchovy. Pracovala s ohroženými dětmi. Díky této práci viděla mnoho traumat, která vznikají nejen v rodině, ale také ve škole.

Je zakladatelkou organizace Osvobozená škola, která na pražských Vinohradech provozuje sebeřízené vzdělávací centrum a právě prochází procesem registrace základní školy. Spoluzakladatelka Asociace svobodných demokratických škol, vedoucí dětských táborů, máma,….

“Mám velkou potřebu zachovat pro děti jejich dětský svět, ve kterém mohou BÝT po svém. Sebeřízené vzdělávání do tohoto dětského světa patři mnohem více než to, co dospěláci vymysleli a provozují pod názvem škola.

Po zkušenostech z berlínské Netzwerkschule jsem se rozhodla, že školu zkusím udělat jinak. Díky úžasnému týmu kolegů, dětí a rodičů si plním sen. “

Jakub Václavovič

Workshop

Jak fungují školy, kde mají děti stejný hlas, jako dospělí?

Aby sebeřízené vzdělávání dobře fungovalo, jednou z podmínek je být součástí stabilní, podporující a respektující komunity, která umožňuje dětem být jejími plnoprávnými členy. Praxe škol založených na sebeřízení ukazuje, že děti mohou kompetentně rozhodovat o široké škále témat, která se školou souvisejí. Právě vnitřní samospráva a způsoby rozhodování o pravidlech a životě školy jsou kromě svobody klíčovou součástí existence škol, kde mají děti stejný hlas, jako dospělí. Vysvětlíme si, jak proces samosprávy může fungovat a podíváme se na různé metody rozhodování, zejména na metodu sociokratickou.

Na limity tradičního vzdělávání narážel Jakub na ZŠ i SŠ. To, spolu s tím, že se od mládí věnovat dětem ve Skautu i jiných organizacích, vedlo k tomu, že objevil a nadchl se pro sebeřízené vzdělávání. Pátým rokem pracuje v kladenské základní a střední škole Donum Felix, učí dějepis a společenské vědy, věnuje se komunikaci v rámci školy i komunikaci s veřejností a protože je člověkem spíše strukturovaným, zajímá se o samosprávné a rozhodovací procesy v rámci škol na sebeřízení založených. Navštívil Summerhill, Sudbury Jerusalem, Neue Schule Hamburg a podílí se na spolupráci v rámci Asociace svobodných demokratických škol.

Jolana Dočkalová

Vzdělávání, zvláště tomu neformálnímu, se věnuji téměř dvacet let v česko-slovenském i evropském kontextu. Zaměřuji se na osobnostní i profesní růst mladých lidí i těch kteří s nimi pracují (vedoucí vzdělávacích aktivit, školitelé) a budování kapacit neziskových organizací. Jsem spoluautorkou metodiky Slabikář neformálního vzdělávání a lektorkou dlouhodobému výcviku pro pracovníky s Marker CS, na jehož základě se Slabikář zrodil a patří k němu i hravý e-learning. 

Přes deset let také pracuji s inovacemi ve vzdělávání a propojováním učení s koučovacím přístupem a mentoringem. Čerpám z různých mezinárodních zkušeností a projektů, kterých jsem byla v rámci programu Erasmus+ součástí, i z dlouhodobého Gestalt koučovacího výcviku, stejně jako ze Sociální a kulturní antropologie, kterou jsem vystudovala. Spolupracuji se školami, na workshopech seznamuje učitele s potenciálem koučovacího přístupu při výuce. Baví mě podílet se na tvorbě kompetenčního modelu pro Scioškoly, kde zjišťuj, že způsob práce a principy neformálního vzdělávání mohou být pro učitele a průvodce velmi přínosné.  Jsem spoluzakladatelkou spolku Asociace neformálního vzdělávání, která dlouhodobě podporuje rozvoj a kvalitu neformálního vzdělávání v České republice. 

Jana Nováčková

Přednáška s besedou

Základní pojmy pro porozumění vnitřně řízenému vzdělávání

Rozumět pod stejnými pojmy také tentýž obsah je základem dobré diskuse. Budeme mluvit o tom, co jsou dva základní modely vzdělávání – vnějšně a vnitřně řízené. Co znamená respektující postoj k dětem a co mocenský postoj? Může být škola respektujícím prostředím? Jakou roli hraje povinné kurikulum? Myslíme pod pojmy vnitřní a vnější motivace totéž? Jaké potřeby jsou spojené s vnitřní motivací? Jaké jsou nástroje vnější motivace a jak působí? Co by přineslo vnitřně řízené vzdělávání pro jednotlivce a co pro společnost?

PhDr. JANA NOVÁČKOVÁ, CSc. je psycholožka, spoluautorka knihy a kurzů Respektovat a být respektován. Je také autorkou publikace Mýty ve vzdělávání. Pracovala v poradenství i v psychologickém výzkumu. Podílela se na mezinárodním projektu Zdravá škola. Patří k předním kritikům současného školství. Publikovala řadu článků na téma psychologie dětí a potřebné reformy vzdělávacího systému. Vystupuje na konferencích, přibližuje veřejnosti myšlenky týkající se nutnosti změny vzdělávání.

Justina a Petr Danišovi

PŘEDNÁŠKA | BESEDA

SVOBODNÁ HRA

Jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti

V životě současných dětí převažují činnosti řízené dospělými: školní výuka, zájmové kroužky, digitální technologie.

Tato jednostrannost však pro vývoj dětí představuje značné riziko. Právě sebeřízená svobodná hra nabízí tak důležitou protiváhu a rozvíjí děti v tom, v čem nejvíce samy potřebují.
 
Čeká nás povídání o původu, přínosech a druzích dětské hry, ale také rizicích, jež přináší její nedostatek, a bariérách, které dnes brání jejímu většímu rozšíření. O principech, které je dobré nastavit, abychom svobodnou hru podporovali. O startérech, kterými hru u dětí nakopnout, a přitom jim v ní nepřekážet.

Budeme vycházet z naší nové knihy Svobodná hra, na které jsme pracovali poslední tři roky. V době přednášky kniha bude buď čerstvě vytištěná, anebo právě v tisku.

Justina a Petr Danišovi věří v přirozené vzdělávání.

Justina je hlavní autorkou webů www.ucimesevenku.cz a www.svobodnahra.cz.

Petr působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA, napsal publikace Děti venku v přírodě – ohrožený druh? a Tajemství školy za školou.

Justina a Petr Danišovi

PŘEDNÁŠKA | BESEDA

SVOBODNÁ HRA

Jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti

V životě současných dětí převažují činnosti řízené dospělými: školní výuka, zájmové kroužky, digitální technologie.

Tato jednostrannost však pro vývoj dětí představuje značné riziko. Právě sebeřízená svobodná hra nabízí tak důležitou protiváhu a rozvíjí děti v tom, v čem nejvíce samy potřebují.
 
Čeká nás povídání o původu, přínosech a druzích dětské hry, ale také rizicích, jež přináší její nedostatek, a bariérách, které dnes brání jejímu většímu rozšíření. O principech, které je dobré nastavit, abychom svobodnou hru podporovali. O startérech, kterými hru u dětí nakopnout, a přitom jim v ní nepřekážet.

Budeme vycházet z naší nové knihy Svobodná hra, na které jsme pracovali poslední tři roky. V době přednášky kniha bude buď čerstvě vytištěná, anebo právě v tisku.

Justina a Petr Danišovi věří v přirozené vzdělávání.

Justina je hlavní autorkou webů www.ucimesevenku.cz a www.svobodnahra.cz.

Petr působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA, napsal publikace Děti venku v přírodě – ohrožený druh? a Tajemství školy za školou.

Petra Dočkalová

“Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.”

Albert Einstein

WORKSHOP

Sebeřízení v každém věku 

Stanete se tvůrci workshopu, zaměříme se na aktuální témata v souvislosti se sebeřízením.

Zprostředkuji vám zkušenost s procesem učení – různé možnosti učení. Příběhy z terénu. 

Předám pilíře učení, principy z pohledu Kognitivní (rozumové) edukace. Jaké jsou kompetence 21. Století a jak s nimi konkrétně pracovat.  Jak propojit učení se životem? Jak využít podněty, situace k učení?

Připravte si konkrétní otázky, budeme sdílet, debatovat, hledat možnosti a řešení. 

Klíčová slova: kompetence, učení, zodpovědnost, sebeřízení, sebeúcta, uspořádání.

V oblasti učení, vzdělávání se pohybuji již 25 let. 3 roky jsem Terénní učitelka. Vycházím z principů Kognitivní (rozumové) edukace – Zkušenosti zprostředkovaného učení. Pracuji jako OSVČ. Uvědomuji si roli učitele 21. století. Jsem zastánce učení bez porovnávání, učení s ohledem na fungování mozku. Konzultuji vzdělávání, učení – pracuji s učebními plány.

Jelikož se jmenuji Dočkalová, kde mne potřebují, tam se mne dočkají. Vytvářím Spoluučící se skupiny, kde jsou lidé z různých oblastí, oborů. Společně se věnujeme určitému tématu, problematice – například kognitivní trénink.

Stále aktivně učím v různých typech škol, zaměřuji se na zakázku, kterou definuje učitel, rodič, dítě, student, ředitel.

Spolupracuji s rodinami, kterým se “nedaří společně učit”, s mladými lidmi s autismem, s lidmi po infarktu, mozkové mrtvici, po úrazu.

Propojuji teorii s praxí.

Učení má být takové, aby to, co se jim předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim zkazí dobrou náladu.“

Albert Einstein

Jan Kršňák

WORKSHOP 1.

Interdisciplinární učení

Jak vyprávět o současném, velmi komplexním světě, v němž je stále složitější se orientovat. Jak propojit obsahy všech vzdělávacích oblastí tak, aby při jejich studiu byly rozvíjeny individuální zájmy a potřeby. Nejen žáků, ale i učitelů. Vyzkoušíme si, co znamená kreativně myslet, vytvářet myšlenkové sítě a jak snadno se dá rozehrát poznávání hlubin, povrchů a zákoutí světa, aby se před námi otevřelo to, co nevíme, že nevíme. Každý má v každém okamžiku dostatek poznání, aby mohl získat nové poznán.

WORKSHOP 2.

Dovol si nevědět

Budeme si hrát a přitom si všímat, co všechno se odehrává kolem nás i v nás. A uvidíme, jak se dá poznávat klidně a hravě. Především sama sebe. Nebudeme se bát chyb, nebudeme nic hodnotit, všichni to zvládnou, rozhýbou se, rozšíří si pohled a zaradují se ze svého nevědění. A taky o tom, k čemu je během výuky dobrý pohyb, proč je dobré překračovat vlastní hranice, jak ve škole spolu s myslí a vnímáním rozvíjet i vlastní tělo a jak se cítit spokojeně a jistě, ať se venku či uvnitř odehrává cokoli. Život je hra a člověk se nejvíce učí, když si hraje.

Sebeřízeně vystudoval vysokou školu. Umí číst, psát a nevědět. Věnuje se intuitivní pedagogice, inovativnímu vzdělávání a vlivu technologií na lidský život. Je spoluautorem knih Jak se učí živě? a Kdyby lidi byli stromy a autorem příručky k digitálním časům, Hra s jednoduchostí života. Rozvíjí koncept interdisciplinárního učení.

Helena Kurzweilová

Workshop

Co dokáže komunikace v procesu vzdělávání a výchovy?

Komunikace je prostředek, který nám může zajistit vzájemné porozumění, pomůže nám vytvořit bezpečné prostředí naplněné důvěrou, tvořivostí, spoluprací a nadšením pro objevování a růst.

Pokud vás tato věta zaujala a kladete si otázku, jak to udělat, čtěte dál.

Komunikační vzorce se předávají z generace na generaci. Není to tak dlouho, co se celospolečenský zájem soustředil při výchově dětí především na poslušnost.

Mocenská kultura, která je založená na poslušnosti, nedává mnoho prostoru pro tvořivost a jedinečnost.

Mnohem důležitější je zapadnout do řady, poslouchat autority a nevyčnívat. Komunikační vzorce, které odpovídají tomuto zadání, stále ještě převládají v našich automatických reakcích. Mají velký potenciál tvořit oddělenost, stimulovat neporozumění, vzdor a blokovat nadšení z objevování a učení i přirozenou tvořivost a zvídavost.

Existují i jiné cesty. Nejsou nám zcela cizí, jen je zpravidla nemáme tak dobře zažité.

Zvu vás k malému experimentu, v němž můžete prožít, co znamená ovládat a být ovládán, a ochutnat, jak chutná porozumění, blízkost a podpora.

Záměrem tohoto experimentu je prohloubit naše vědomí a na vlastní kůži zažít, jak tím, jak komunikujeme s druhými, můžeme podpořit jejich přirozenou touhu poznávat, učit se, růst a spolupracovat nebo ji udusit.

Průvodcem nám bude koncept Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace.

Přijďte si pohrát, prožít a posunout hranice zóny vlastního komfortu.

Provázím své klienty labyrintem jejich vnitřního světa. Fascinuje mě moudrost, která se skrývá uvnitř nás, a možnosti, které máme. Obojí mě těší objevovat.

Podobně velké dobrodružství pro mě představuje i naše komunikace a lidské chování vůbec. To vše je těsně spjaté s naší myslí a s naším prožíváním, tedy s
tím, co se děje v našem těle.

Jsem kouč, lektor, mediátor. Mám ráda pohyb, hory, vzduch a lidskou nenásilnou upřímnost. Sním o světě, v němž lidé žijí svou jedinečnost, radují se z toho, kdo jsou, a jejich cílem je proto spolupráce, ne boj.

Tím, co umím, dávám této vizi život.

Matěj Frgala

Workshop

Jak založit novou školu

Jednou z možností, jak lidem zprostředkovat jiné podoby vzdělávání, je založit novou školu. Matěj se učí důvěřovat dětem a spolu s několika lidmi založil ve svých 22 letech soukromou základní školu. Na přednášce popíše, jak se prakticky nová škola zakládá, co je k tomu třeba, jak dlouho to trvá a jaké jsou výhody i nevýhody rejstříkové školy.

Založil jsem základní školu Erazim v Opavě. Učím tedy na základních školách a studuji učitelství pro 1. stupeň (Ostravská univerzita). Mám za sebou dvouletý kurz Montessori pro práci s dětmi ve věku 6 až 12 let (Montessori ČR). Zajímám se ovšem i o Hejného metodu a Comenia Script.

Zkušenosti jsem sbíral ve škole Labyrint a Gaudi. V mém rozhodování, kterým směrem se vydat, mi pomohl i jeden asi sedmiletý chlapec – zeptal se mě, jestli jsem už viděl film Summerhill.

Ve škole Erazim jsem pět dní v týdnu a nabízím češtinu, italštinu, angličtinu, matematiku a informatiku (WordPress, PHP, GNU/Linux).

Když pominu klišé, že mezi mé zájmy patří škola a děti, mám moc rád jazyky, zvláště češtinu, italštinu a němčinu.