UČENÍM

K SOBĚ

13 – 14 | 11 | 2020

PedF UK | PRAHA

BESEDY

PŘEDNÁŠKY

NETWORKING

WORKSHOPY

Proč se zúčastnit?

Jste dítě, které objevuje svět? Jste student, učitel, učitel učící učitele nebo budoucí pedagog? Jste rodič? Jste tvůrce legislativ, vzdělávacích programů nebo pracujete ve státní správě a vaše pozice má v názvu slova "vzdělávání", "mládež"? Pracujete s dětmi a mládeží? Máte zájem o vzdělávání? Pak jste to právě vy. Přijďte!

➠ užít si svůj čas v bezpečném prostředí a objevit, co pro mě znamená, cítit se v bezpečí

➠ uvědomit si, jak a kdy se v životě učím

➠ dozvědět se, jaké jsou možnosti vzdělávání/vzdělávací příležitosti ve světě a v ČR

➠ prozkoumat, kdo jsem, co potřebuji, co pro mě znamená učení, jaký má smysl

➠ získat informace o potřebách a komunikaci ve vzdělávání, o roli volné hry v procesu učení

➠ zjistit, co pro mě znamená důvěra a jak souvisí se vzděláváním

➠ dozvědět se, co potřebuje mozek/člověk k tomu, aby se učil

➠ zažít na vlastní kůži rozdíl mezi řízením a sebeřízením

➠ networking, možnost poznat nové lidi, navázat a rozvíjet spolupráci

➠ poslechnout si děti a mladé lidi, co chtějí a potřebují

Peter Gray - online

Gabriela Ježková

Jana Nováčková

Justina Danišová

Dagmar Edith Holá

PROGRAM 13 | 11 | 2020

PROGRAM

13 | 11 | 2020

REGISTRACE 12:00

MÍSTNOST R112

1. patro – po hlavním schodišti, vpravo, na konci chodby

MÍSTNOST R128

1. patro – po hlavním schodišti, vlevo, zadní chodba

MÍSTNOST R010A

přízemí – nad schody u hlavního vchodu

MÍSTNOST R010B

přízemí – nad schody u hlavního vchodu

NETWORKING

PROGRAM 14 | 11 | 2020

PROGRAM

14 | 11 | 2020

REGISTRACE 09:00

MÍSTNOST R112

1. patro – po hlavním schodišti, vpravo, na konci chodby

MÍSTNOST R128

1. patro – po hlavním schodišti, vlevo, zadní chodba

MÍSTNOST R010A

přízemí – nad schody u hlavního vchodu

MÍSTNOST R010B

přízemí – nad schody u hlavního vchodu

NETWORKING

Pedagogická fakulta UK se nachází na adrese Magdaleny Rettigové 4, Praha 1 – Nové Město v blízkosti bezbariérové tramvajové zastávky Lazarská.. TRAM čísla 3, 5, 6, 9, 14, 24, nedaleko stanic metra trasy B – Karlovo náměstí a Národní třída.

Parkování je možné za poplatek na veřejných parkovištích v okolí PedF UK nebo na vyhrazených místech na ulici. Vzhledem k parkovacím zónám v centru Prahy doporučujeme svézt se na místo konání MHD.

PARTNEŘI | SPOLUPOŘADATELÉ

PARTNEŘI SPOLUPOŘADATELÉ
JSME ZMĚNOU

Jan Kršňák

Sebeřízeně vystudoval vysokou školu. Umí číst, psát a nevědět. Věnuje se intuitivní pedagogice, inovativnímu vzdělávání a vlivu technologií na lidský život. Je spoluautorem knih Jak se učí živě? a Kdyby lidi byli stromy a autorem příručky k digitálním časům, Hra s jednoduchostí života. Rozvíjí koncept interdisciplinárního učení.

WORKSHOP 1.

Interdisciplinární učení

Jak vyprávět o současném, velmi komplexním světě, v němž je stále složitější se orientovat. Jak propojit obsahy všech vzdělávacích oblastí tak, aby při jejich studiu byly rozvíjeny individuální zájmy a potřeby. Nejen žáků, ale i učitelů. Vyzkoušíme si, co znamená kreativně myslet, vytvářet myšlenkové sítě a jak snadno se dá rozehrát poznávání hlubin, povrchů a zákoutí světa, aby se před námi otevřelo to, co nevíme, že nevíme. Každý má v každém okamžiku dostatek poznání, aby mohl získat nové poznán.

WORKSHOP 2.

Dovol si nevědět

Budeme si hrát a přitom si všímat, co všechno se odehrává kolem nás i v nás. A uvidíme, jak se dá poznávat klidně a hravě. Především sama sebe. Nebudeme se bát chyb, nebudeme nic hodnotit, všichni to zvládnou, rozhýbou se, rozšíří si pohled a zaradují se ze svého nevědění. A taky o tom, k čemu je během výuky dobrý pohyb, proč je dobré překračovat vlastní hranice, jak ve škole spolu s myslí a vnímáním rozvíjet i vlastní tělo a jak se cítit spokojeně a jistě, ať se venku či uvnitř odehrává cokoli. Život je hra a člověk se nejvíce učí, když si hraje.

Justina a Petr Danišovi

SVOBODNÁ HRA

Jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti

V životě současných dětí převažují činnosti řízené dospělými: školní výuka, zájmové kroužky, digitální technologie.

Tato jednostrannost však pro vývoj dětí představuje značné riziko. Právě sebeřízená svobodná hra nabízí tak důležitou protiváhu a rozvíjí děti v tom, v čem nejvíce samy potřebují.
 
Čeká nás povídání o původu, přínosech a druzích dětské hry, ale také rizicích, jež přináší její nedostatek, a bariérách, které dnes brání jejímu většímu rozšíření. O principech, které je dobré nastavit, abychom svobodnou hru podporovali. O startérech, kterými hru u dětí nakopnout, a přitom jim v ní nepřekážet.

Budeme vycházet z naší nové knihy Svobodná hra, na které jsme pracovali poslední tři roky. V době přednášky kniha bude buď čerstvě vytištěná, anebo právě v tisku.

Justina a Petr Danišovi věří v přirozené vzdělávání.

Justina je hlavní autorkou webů www.ucimesevenku.cz a www.svobodnahra.cz.

Petr působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA, napsal publikace Děti venku v přírodě – ohrožený druh? a Tajemství školy za školou.

Helena Kurzweilová

Provázím své klienty labyrintem jejich vnitřního světa. Fascinuje mě moudrost, která se skrývá uvnitř nás, a možnosti, které máme. Obojí mě těší objevovat.

Podobně velké dobrodružství pro mě představuje i naše komunikace a lidské chování vůbec. To vše je těsně spjaté s naší myslí a s naším prožíváním, tedy s
tím, co se děje v našem těle.

Jsem kouč, lektor, mediátor. Mám ráda pohyb, hory, vzduch a lidskou nenásilnou upřímnost. Sním o světě, v němž lidé žijí svou jedinečnost, radují se z toho, kdo jsou, a jejich cílem je proto spolupráce, ne boj.

Tím, co umím, dávám této vizi život.

Co dokáže komunikace v procesu vzdělávání a výchovy?

Komunikace je prostředek, který nám může zajistit vzájemné porozumění, pomůže nám vytvořit bezpečné prostředí naplněné důvěrou, tvořivostí, spoluprací a nadšením pro objevování a růst.

Pokud vás tato věta zaujala a kladete si otázku, jak to udělat, čtěte dál.

Komunikační vzorce se předávají z generace na generaci. Není to tak dlouho, co se celospolečenský zájem soustředil při výchově dětí především na poslušnost.

Mocenská kultura, která je založená na poslušnosti, nedává mnoho prostoru pro tvořivost a jedinečnost.

Mnohem důležitější je zapadnout do řady, poslouchat autority a nevyčnívat. Komunikační vzorce, které odpovídají tomuto zadání, stále ještě převládají v našich automatických reakcích. Mají velký potenciál tvořit oddělenost, stimulovat neporozumění, vzdor a blokovat nadšení z objevování a učení i přirozenou tvořivost a zvídavost.

Existují i jiné cesty. Nejsou nám zcela cizí, jen je zpravidla nemáme tak dobře zažité.

Zvu vás k malému experimentu, v němž můžete prožít, co znamená ovládat a být ovládán, a ochutnat, jak chutná porozumění, blízkost a podpora.

Záměrem tohoto experimentu je prohloubit naše vědomí a na vlastní kůži zažít, jak tím, jak komunikujeme s druhými, můžeme podpořit jejich přirozenou touhu poznávat, učit se, růst a spolupracovat nebo ji udusit.

Průvodcem nám bude koncept Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace.

Přijďte si pohrát, prožít a posunout hranice zóny vlastního komfortu.

Matěj Frgala

Založil jsem základní školu Erazim v Opavě. Učím tedy na základních školách a studuji učitelství pro 1. stupeň (Ostravská univerzita). Mám za sebou dvouletý kurz Montessori pro práci s dětmi ve věku 6 až 12 let (Montessori ČR). Zajímám se ovšem i o Hejného metodu a Comenia Script.

Zkušenosti jsem sbíral ve škole Labyrint a Gaudi. V mém rozhodování, kterým směrem se vydat, mi pomohl i jeden asi sedmiletý chlapec – zeptal se mě, jestli jsem už viděl film Summerhill.

Ve škole Erazim jsem pět dní v týdnu a nabízím češtinu, italštinu, angličtinu, matematiku a informatiku (WordPress, PHP, GNU/Linux).

Když pominu klišé, že mezi mé zájmy patří škola a děti, mám moc rád jazyky, zvláště češtinu, italštinu a němčinu.

Jak založit novou školu

Jednou z možností, jak lidem zprostředkovat jiné podoby vzdělávání, je založit novou školu. Matěj se učí důvěřovat dětem a spolu s několika lidmi založil ve svých 22 letech soukromou základní školu. Na přednášce popíše, jak se prakticky nová škola zakládá, co je k tomu třeba, jak dlouho to trvá a jaké jsou výhody i nevýhody rejstříkové školy.

Petra Dočkalová

„Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“

Albert Einstein

V oblasti učení, vzdělávání se pohybuji již 25 let. 3 roky jsem Terénní učitelka. Vycházím z principů Kognitivní (rozumové) edukace – Zkušenosti zprostředkovaného učení. Pracuji jako OSVČ. Uvědomuji si roli učitele 21. století. Jsem zastánce učení bez porovnávání, učení s ohledem na fungování mozku. Konzultuji vzdělávání, učení – pracuji s učebními plány.

Jelikož se jmenuji Dočkalová, kde mne potřebují, tam se mne dočkají. Vytvářím Spoluučící se skupiny, kde jsou lidé z různých oblastí, oborů. Společně se věnujeme určitému tématu, problematice – například kognitivní trénink.

Stále aktivně učím v různých typech škol, zaměřuji se na zakázku, kterou definuje učitel, rodič, dítě, student, ředitel.

Spolupracuji s rodinami, kterým se „nedaří společně učit“, s mladými lidmi s autismem, s lidmi po infarktu, mozkové mrtvici, po úrazu.

Propojuji teorii s praxí.

Sebeřízení v každém věku 

Stanete se tvůrci workshopu, zaměříme se na aktuální témata v souvislosti se sebeřízením.

Zprostředkuji vám zkušenost s procesem učení – různé možnosti učení. Příběhy z terénu. 

Předám pilíře učení, principy z pohledu Kognitivní (rozumové) edukace. Jaké jsou kompetence 21. Století a jak s nimi konkrétně pracovat.  Jak propojit učení se životem? Jak využít podněty, situace k učení?

Připravte si konkrétní otázky, budeme sdílet, debatovat, hledat možnosti a řešení. 

Klíčová slova: kompetence, učení, zodpovědnost, sebeřízení, sebeúcta, uspořádání.

Učení má být takové, aby to, co se jim předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim zkazí dobrou náladu.“

Albert Einstein

Justina a Petr Danišovi

SVOBODNÁ HRA

Jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti

V životě současných dětí převažují činnosti řízené dospělými: školní výuka, zájmové kroužky, digitální technologie.

Tato jednostrannost však pro vývoj dětí představuje značné riziko. Právě sebeřízená svobodná hra nabízí tak důležitou protiváhu a rozvíjí děti v tom, v čem nejvíce samy potřebují.
 
Čeká nás povídání o původu, přínosech a druzích dětské hry, ale také rizicích, jež přináší její nedostatek, a bariérách, které dnes brání jejímu většímu rozšíření. O principech, které je dobré nastavit, abychom svobodnou hru podporovali. O startérech, kterými hru u dětí nakopnout, a přitom jim v ní nepřekážet.

Budeme vycházet z naší nové knihy Svobodná hra, na které jsme pracovali poslední tři roky. V době přednášky kniha bude buď čerstvě vytištěná, anebo právě v tisku.

Justina a Petr Danišovi věří v přirozené vzdělávání.

Justina je hlavní autorkou webů www.ucimesevenku.cz a www.svobodnahra.cz.

Petr působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA, napsal publikace Děti venku v přírodě – ohrožený druh? a Tajemství školy za školou.